Nieuws

2019 | Beter Leven 2 sterren keurmerk 

Aan het begin van de zomer van 2019 hebben wij het Beter Leven 2 sterren certificaat van de Dierenbescherming in ontvangst mogen nemen. Een bevestiging van iets dat wij al langer weten; onze Limousin-runderen hebben écht een beter leven!

 

Begrazing weiland Natuur Monumenten

Na vorige zomer met natuurbeheer door begrazing te zijn gestart, hebben we dit jaar verder uitgebreid met het beheren van natuurlijk grasland van de stichting Natuur Monumenten. Het doel is door verschraling van de bodem een open graslandschap te vormen met een grote diversiteit van oorspronkelijke vegetatie. Dat betekent dus maar een paar runderen die er op grazen om het kort te houden en verder geen toevoer van enige voedingsstoffen op het land ( en zeker geen chemisch middelen gebruik ). Deze gronden liggen, gescheiden door enkele graften, aansluitend aan elkaar en vormen zo ook een natuurlijke biotoop voor diverse dieren. Een mooie combinatie van gangbare landbouw daar waar het goed kan en een natuurlijke variant in de steilere en door graften omsloten gebieden.

 

Zomer 2012

Na een droog voorjaar en natte zomer 2011, veel kilo’s maar weinig handel…. Wat zal dit jaar weer brengen? Ieder jaar wordt met grote inspanning en attentie alles weer ingezaaid en gepoot, en vol afwachting van het weer en verzorging van het gewas, kijken wat het jaar ons brengt.

Dit jaar hebben we de vroege aardappelen ( gedeeltelijk) voor-gekiemd, vroeg gepoot, met plastic folie afgedekt voor extra warmte tijdens de koude periode, zodat we zo vroeg mogelijk weer aan de nieuwe oogst konden beginnen. Omdat het voorjaar lang koud bleef is de inspanning voor dit alles inderdaad beloont door een redelijk vroege start van de nieuwe oogst.

Wat betreft de nieuwbouw van bewaarplaats/loods en verbetering van de bestaande veestal, zijn we met het laatste alvast begonnen. De waterleiding is vernieuwd, incl. pomp en verwarmingsunit, zodat ook bij heel koude temperaturen het water op een aangename temperatuur stromen blijft. Het stalklimaat is beter stuurbaar gemaakt door de bestaande ‘space-boarding’ te vervangen door een oprolbaar windzeil. Heerlijk frisse lucht als het ook wat minder waait.

Met de nieuwbouw van de aardappelbewaring zijn we druk met de laatste vergunningaanvraag en afwegingen maken welke systemen ons het best passen, hierbij de vele mogelijkheden goed doorgronden en leveranciers/bedrijven benaderen kost veel tijd. Het echte bouwen wordt dan ook iets voor 2013…

Onze jeugd, Annemiek en Jolien heeft vanaf het voorjaar ook een handeltje opgezet: het verkopen van aardappelen in een “stalletje” aan huis. Ze hebben een oude grote fruitkist omgetoverd in een aardappelen-verkoopkist. Aan de oprit kunnen zakjes aardappelen tegen contante betaling (in de bus) meegenomen worden. Als ze zorgen dat de kist steeds bijgevuld blijft, kunnen ze een zakcentje verdienen! …….ze krijgen leuke complimenten van passanten……. ( en klanten!)

 

Bouw van een nieuwe bewaarplaats

Vanwege ruimtegebrek in de machineberging en aardappelbewaring willen we een nieuwe loods bouwen, hierdoor krijgen we dan ook de mogelijkheid om de veestal uit te breiden met strohokken.

De nieuw te bouwen loods zal grotendeels aan het zicht onttrokken worden doordat deze ook a.h.w. verzonken ligt in het landschap en omringd door erfaanplant. Van gemeentewege werd gesteld de loods uit te voeren in donkergroene damwandplaten om zo grootschaligheid in het landschap te vermijden. In een nieuwe bewaarschuur zal de energiebalans gunstiger zijn vanwege de goed isolerende materialen en de betere sturing van ventilatie.

De voordelen voor het rundvee moge ook duidelijk zijn, drogere en warmere ligplaats in het stro gecombineerd met een gedeelte roostervloer voor een snelle afvoer van de meeste mest. Qua arbeid vergt het iets meer inspanning (strooien en mesten) maar dat komt het vee ten goede.

Het vergunningen traject is lopende…

 

Ontwerp & Realisatie: MazeR multimedia