Over Boerderij Janssen

In de akkerbouwtak verbouwen we suikerbieten, tarwe, maïs en aardappelen, waarvan de maïs als voer voor het rundvee bestemd is evenals een gedeelte van de tarwe die (geplet) als krachtvoer dient. Onze aardappelen zijn gedeeltelijk bestemd voor directe  consumptie als tafelaardappel en gaan via diverse kanalen direct naar de klant, hetgene waar wij al meer dan 25 jaar voor staan. Een ander gedeelte gaat naar de verwerkende industrie voor de productie van chips of frites.  Rest-aardappelen dienen weer als veevoer, voor het vee een delicatesse, en variatie in het voerrantsoen. De mest van het vee gaat vervolgens weer het land op waardoor er als het ware een kringloop ontstaat, kunstmest hebben we maar weinig nodig! Het vleesvee wordt via een intermediair afgezet naar slagers en slachterijen, een gedeelte wordt door onszelf verkocht aan klanten.

Voor de inpassing in het landschap doen wij aan erosie beperkende maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, blijvende  grasbanen op uitspoeling gevoelige plekken en het zaaien van vanggewas ter voorkoming van uitspoeling van stikstof in de winter. Verder graast er sinds kort vee van ons bedrijf in de struinweiden van de Gemeente Beek en onderhouden wij bij de akker aangelegen graften door 3-jaarlijkse snoeibeurten uit te voeren. Op de bedrijfslocatie zijn de gebouwen gedeeltelijk verzonken in het heuvelachtige terrein en met een erfaanplant geïmplanteerd in het landschap.

Onze dagelijkse bezigheden bestaan vooral uit het verzorgen van het vee, het verzorgen van het land en de gewassen, controleren en behandelen (als het nodig mocht zijn). Sorteren, verpakken en bezorgen van de tafelaardappelen, onderhoud aan machines en gebouwen,  en tussendoor natuurlijk alle andere zaken welke bij een onderneming komen kijken. In de (spaarzame) “vrije tijd” wordt aan belangen behartiging in de agrarische sector gedaan via diverse bestuurlijke functies.

Ontwerp & Realisatie: MazeR multimedia