Welkom bij Boerderij Janssen


Wij hebben een traditioneel bedrijf met akkerbouw en vleesvee waarbij kwaliteit hoger in het vaandel staat dan kwantiteit. Het is gelegen in een mooi stukje Zuid-Limburgs landschap, waarin wij werken en wonen, prachtig panorama maar ook met natuurlijke beperkingen.

De twee takken waaruit ons bedrijf bestaat vullen elkaar aan en lopen in elkaar over, het rundvee wordt gevoed met de producten uit de akkerbouwtak en de akkerbouwproducten voeden zich met de mest van de dieren. Een combinatie die al eeuwen lang zo gaat en in die zin hebben we een traditioneel bedrijf.

Boerderij Janssen

Sinds 1991 zijn we gevestigd op deze locatie in het buitengebied, komende vanuit de dorpskern alwaar de ruimte te gering was om het bedrijf te continueren. Al meer dan 25 jaar verkopen wij producten van ons bedrijf direct aan de klant, aardappelen en rundvlees. Klik op de volgende pagina’s voor meer informatie over het bedrijf en de producten.

Mocht u vragen hebben over ons bedrijf, u kunt ons bereiken via de contactgegevens aan de linkerzijde.

Ontwerp & Realisatie: MazeR multimedia